Opdracht voor Organisatiemakelaar Astrid Haveman te Groningen